a

О установи

Након доношења Уредбе о мрежи установа социјалне заштите („Службени гласник” 16/2012 од 07.03.2012.г), Влада Републике Србије је 13.04.2012. године основала Центар за заштиту жртава трговине људима, Београд.

Центар за заштиту жртава трговине људима је као независна установа социјалне заштите основан 13.04.2012. године Одлуком Владе Републике Србије. Пре тога донета је Уредба о мрежи установа социјалне заштите ( Службени гласник бр. 16/2012 од 07.03. 2012. године) којом је Центар за заштиту жртава трговине људима дефинисан као установа социјалне заштите.

Са непосредним рaдом Центар је започео 02. 07. исте године, након обезбеђивања основних, минималних услова за рад установе. Тада са радом почиње Служба за координацију заштите жртава трговине људима. У фебруару 2019. године почело је са радом Прихватилиште за смештај жртава трговине људима.

 

Важно је рећи да је Центар за заштиту жртава трговине људима настао након спроведене анализе о потребама заштите жртава трговине људима и потребној подршци тадашњој Служби за координацију заштите жртавa трговине људима, која је показала да је неопходно веће ангажовање државе у заштити жртава трговине људима. Служба за заштиту жртава трговине људима функционисала је у оквиру Завода за васпитање деце и омладине у Београду као његова организациона јединица, а основана је 2004. године. Искуства ове Службе интегрисана су у рад Центра, а Служба је престала са радом непосредно пре оснивања Центра.

 

Статутом Центра за заштиту жртава трговине људима и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака предвиђено је да Центар своју делатност обавља у оквиру две организационе јединице, Службе за кординацију заштите жртава трговине људима и Прихватилишта за жртве трговине људима, са контакт телефоном 063 610 590 и мејл адресом: centar@centarzztlj.rs

Е мејл Центра за заштиту жртава трговине људима је centar@centarzztlj.rs.

Преузмите документе у пдф формату:

  1. Уредба о мрежи установа социјалне заштите
  2. Статут Центра,
  3. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака Центра за заштиту жртава трговине људима.

ПРЕУЗМИТЕ ИНФО ЛИФЛЕТ  PDF

Потребна ти је помоћ?

Детаљно упутство за жртве трговине људима:

  • Шта радити?
  • Коме се обратити?
  • Најкраћи пут до помоћи?
Пратите нас:

Центар за заштиту жртава трговине људима посвећен је борби против ове врсте криминала!