a

Унутрашња организација

Ради обављања поверених послова, Центар функционише кроз две организационе јединицеСлужба за координацију заштите жртава трговине људима и Прихватилиште за смештај жртава трговине људима.

Служба за координацију заштите жртава трговине људима је стуб установе. Она обавља послове препознавања, односно идентификације жртава трговине људима, обезбеђује хитну подршку у моменту откривања жртве, укључује потребне пружаоце услуге у подршку и координира подршком, при чему врши мониторинг рада пружаоца услуге и евалуацију успеха у обезбеђивању подршке. Служба доноси планове заштите, уз учешће корисника и партнера, којима се дефинишу циљеви опоравка и интеграције корисника и нихово етапно достизање у реланом временском периоду.

Прихватилиште за жртве трговине људима обавља послове смештаја и непосредно брине о потребама свих корисница на смештају. Намењено је смештају особа женског пола, старијим од 16 година, а капацитет смештаја је 6 места. У Прихватилишту је обезбеђен висок ниво физичке безбедности и стручна помоћ и подршка 24/7.

 

Потребна ти је помоћ?

Детаљно упутство за жртве трговине људима:

  • Шта радити?
  • Коме се обратити?
  • Најкраћи пут до помоћи?
Пратите нас:

Центар за заштиту жртава трговине људима посвећен је борби против ове врсте криминала!