a

ПРУЖАОЦИ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

Невладина организација посвећена борби против свих облика трговине људима, а посебно женама и децом. Од 2002. године, АСТРА води „СОС телефон“ доступан 24 часа/7 и „Дневни центар“ у коме се реализују различите активности сваког радног дана од 12-18 часова.

Услуге које се пружају у оквиру програма АСТРА СОС телефон као и услуге које се нуде у оквиру директне помоћи жртвама које су преживеле искуство трговине људима и њиховим породицама, обухватају:

 • подршку породици/блиским особама током потраге за несталим лицима за које се сумња да су завршили у ланцу трговине људима, укључујући и потраге за децом чији је нестанак пријављен путем броја 011 116 000;
 • психолошку помоћ (психолошка подршка и саветовање, индивидуална и групна психотерапија)
 • правну помоћ (правни савети и заступање пред судом у кривичном и парничном поступку); – медицинску помоћ (општи и специјалистички прегледи, терапијски третмани, тестирање на ХИВ и полно преносиве болести, и друго);
 • техничку помоћ (праћење кроз институције ради остваривања конкретних права, услуге превођења, превоз, подршка у налажењу смештаја, обезбеђивање основних животних средстава у хитним ситуацијама);
 • активности које имају за циљ побољшање економског потенцијала и запошљивости (подршка и помоћ у отпочињању/наставку школовања, укључивање у алтернативне образовне програме, припрема за аплицирање и помоћ у тражењу запослења);
 • едукативне, креативне и спортске активности које се организују у Дневном центру и ван просторија АСТРЕ, зависно од интересовања и потреба учесника.

Осим тога, путем АСТРА СОС телефона грађани могу да добију информације о могућностима за легално школовање и рад у иностранству и правне савете везане за запошљавање у Србији и иностранству, тј. проверу легитимитета послодавца, дестинација и понуђених уговора.

ЦРВЕНИ КРСТ

Опасност да скоро свако може постати жртва али и чињеница да скоро свако може да допринесе превенцији овог озбиљног друштвеног зла, определила је да најважнији начин деловања Црвеног крста Србије буде ПРЕВЕНЦИЈА, односно настојање да се спречи увлачење људи у ланац трговине људима. Осим тога Црвени крст Србије пружа хитну и неопходну помоћ идентификованим жртвама путем наменске финансијске помоћи.

У сарадњи са Криминалистичкополицијском академијом, Службом за координацију заштите жртава трговине људима и Институтом за судску медицину, Црвени крст је од 2006.године до данас развио и организовао серију семинара за докторе, медицинско особље, представнике центара за социјални рад под називом “КОНТАКТ СА ЖРТВОМ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА – КАКО ПРЕПОЗНАТИ И РЕАГОВАТИ”. Циљ ових семинара је подизање свести и сензибилитета о овом специфичном питању међу свима који могу доћи у контакт са жртвом трговине људима као и давање конкретних инструкција како се од њих очекује да реагују у циљу борбе против трговине људима.

У сарадњи са Министарством за рад и социјалну политику и Службом за заштиту жртава трговине људима установљене су и процедуре за дистрибуцију хуманитарне помоћи за жртве трговине људима, које је Црвени крст обезбедио путем донација међународних донатора.

Метод за постизање добрих резултата у овој области је вршњачка едукација. Овим методом Црвени крст Србије спроводи едукације у преко 100 својих организација у градовима и општинама, преко мреже која броји око 500 обучених волонтера, најчешће младих. Они су у претходних шест година пренели информацију о постојању проблема и начинима заштите за велики број потенцијално рањивих појединаца – деце и младих у школама, домовима за децу без родитељског старања, деце са сметњама у развоју, корисника народних кухиња Црвеног крста, становника центара за смештај избеглих и расељених лица.

НОВОСАДСКИ ХУМАНИТАРНИ ЦЕНТАР (НСХЦ) у партнерству са Центром за социјални рад Града Новог Сада од јула 2011. г. реализује пројекат “Заштита и (ре)интеграција жртава трговине људима у АП Војводини”, уз подршку ИОМ-а, у оквиру Заједничког програма УНХЦР-а, УНОДЦ-а и ИОМ-а за борбу против трговине људима у Србији (УНГИФТ).

Циљ пројекта је допринос заштити и социјалној реинтеграцији жртава трговине људима – кроз унапређење доступности, квалитета и разноврсти услуга жртвама и кроз побољшање интерсекторске сарадње на идентификацији, заштити и подршци жртвама трговине људима у АП Војводини. Кроз овај пројекат адаптиран је део смештајног капацитета Центра за социјални рад у Новом Саду како би, осим жртава породичног насиља, могао да пружи уточиште и жртвама трговине људима. Захваљујући томе, жртве трговине људима добиле су на располагање посебну стамбену јединицу за смештај, капацитета до шест особа. Инсталирана је сигурносна опрема и ангажован ноћни чувар, чиме је побољшана безбедност жртава током боравка у сигурној кући.

НСХЦ је у оквиру пројекта ангажован на пружању подршке у реинтеграцији жртава у средини у којој живе, као и на пружању подршке жртвама/потенцијалним жртвама смештеним у Сигурној кући за жене и Прихватилишту за децу. НСХЦ има тим сарадника на терену, који ангажује у складу са потребама и локацијом особе којој се помаже. Сарадници су психолози и социјални радници, правници али и други стручњаци, који се ангажују према специфичним потребама жртве (психотерапеут, адвокат, преводилац, лекар и сл.). Принцип рада је теренски рад, тако да се жртви пружа подршка у локалној заједници у којој борави.

Врсте помоћи су прилагођене индивидуалним потребама корисника. Неке од њих су:

 • Психолошка подршка или психотерапија
 • Информисање и повезивање са надлежним институцијама и другим пружаоцима услуга
 • Правно саветовање, пружање помоћи у решавању грађанскоправног  статуса, повезивање са надлежним  институцијама
 • Мотивисање, подршка и омогућавање наставка школовања и професионалног усавршавања (помоћ у укључивању у формални образовни систем, неформално образовање – рачунари, енглески, курсеви за различите занате и помоћ при уклучивању на тржиште рада)
 • Мотивисање и помоћ у проналажењу запослења,
 • Материјална подршка у стању акутне потребе –дијагностичке и терапијске процедуре, судске таксе, огрев, храна, одећа и сл.

НВО АТИНА је организација цивилног друштва ангажована у области борбе против трговине људима и свеобухватног социјалног укључивања жртава трговине људима и других видова екплоатације од 2004. године кроз приступ заснован на поштовању људских права, уз пуну партиципацију, сагласност и сарадњу корисница/ка и вршење утицаја на узроке уласка у ситуацију трговине и других видова експлоатације – односи у примарној и секундарној породици, сиромаштво, претходна маргинализација и дискриминација, немогућност остваривања основних права, незапосленост, недоступност образовања, и друго.

Поменути циљеви се остварују кроз пружање различитих видова асистенције (до потпуног социјалног укључивања): помоћ у задовољавању основних потреба (укључујући и смештај); посредовање у остваривању припадајућих права (од помоћи у прибављању личних докумената преко сарадње с релевантним институцијама, до уписа у школе и помоћи при запошљавању); пружање психосоцијалне, правне, медицинске помоћи; услуге породичне медијације и саветовања; и ангажман у свим другим областима релевантним за потпуни опоравак и интеграцијужртава.

Корисници/це програма невладине организације АТИНА су млади, мушкарци, жене и деца, држављани/ке Републике Србије и странци/киње – жртве трговине људима, сексуалне и радне експлоатације, као и њихове породице и ближе окружење, као посредно погођени статусом жртава. Жртвама трговине људима и сексуалне експлоатације помоћ и подршка у реинтеграцији пружају се у оквиру три одвојена програма: Привремене куће, Отвореног клуба и Тима за подршку на терену.

НВО Атина је у пружању подршке корисницама/цима ангажована 24 часа/7 дана.

Потребна ти је помоћ?

Детаљно упутство за жртве трговине људима:

 • Шта радити?
 • Коме се обратити?
 • Најкраћи пут до помоћи?
Пратите нас:

Центар за заштиту жртава трговине људима посвећен је борби против ове врсте криминала!