a

Тим центра

Ко смо ми?

Тим Центра чине професионалци у социјалној заштити и сродним дисциплинама, који имају потребна знања и вештине за рад са жртвaма трговине људимa. Овде раде социјални радници, психолози, специјални педагози, правници, дефектолози, који са различитих аспеката могу да препознају и разумеју преживљену трауму и заједно пруже потребну подршку, поштујући достојанство, индивиуалност и патњу особе којој је помоћ потребна.

 

Сви стручни радници Центра имају лиценце за обављање основних стручних послова у социјалној заштити и бројне додатне обуке и тренинге који су им дали специфична знања, као на пример, како приступити особи која је преживела тешку трауму, како разговарати са емотивно повређеним и уплашеним дететом, са дететом које је сексуално искоришћавано, како препознати знаке експлоатације и многа друга. Они су посвећени томе да умање повреде и помогну да се жртва трговине људима опорави, поново преузме контролу над својим животом и живи достојанствено и самостално.

Поред вршиоца дужности директора Центра и руководиоца Службе за координацију заштите жртава трговине људима, у тиму Центра су и шеф рачуноводства – дипломирани економиста, секретар установе, диломирани правник, администрастивно-технички секретар, возачи и један сарадник, који својим залагањем неизмерно доприносе квалитету рада установе.

Поносни смо што можемо рећи да је наш тим, који чине стручњаци запослени у Центру, у заштити сваког појединачног корисника проширен сарадницима из других установа и организација и организација цивилног друштва. Они су неопходни као део тима који се окупља око сваке појединачне жртве како би јој обезбедио помоћ, подршку и заштиту у складу са оним што је њој потребно. Било би предуго да наводимо све наше сараднике, чланове тог, како ми кажемо, проширеног тима. Рећи ћемо само да су у том тиму стручњаци из центара за социјални рад, инспектори полиције, тужиоци, адвокати, невладине организације, лекари, просветни радници и многи други. Овим путем свима њима упућујемо велику захвалност на ангажовању и подршци.

a

Вршиоц дужности директора Центра

Дипломирани економиста, са дугогодишњим искуством у раду у државним органима, ангажована на заштити и подршци женама које су жртве насиља и подршци посебно осетљивим групама корисника у систему социјалне заштите. Вршиоц дужности директора Центра од 2017. године.

s

Руководилац Службе за координацију заштите жртава трговине људима

Лиценцирани стручни радник у социјалној заштити и лиценцирани супервизор, са дугогодишњом експертизом у раду на заштити деце и одраслих од свих видова насиља, злостављања и експлоатације и заштити њихових права. Учесник бројних реформских пројеката система у социјалној заштити, стручни консултант за област социјалне заштите и заштите права детета, развој услуга социјалне заштите и аутор бројних акредитовнаих прогама обуке у социјалној заштити.

Потребна ти је помоћ?

Детаљно упутство за жртве трговине људима:

  • Шта радити?
  • Коме се обратити?
  • Најкраћи пут до помоћи?
Пратите нас:

Центар за заштиту жртава трговине људима посвећен је борби против ове врсте криминала!