Извештај о раду Центра за 2023. годину

Сви циљеви који су постављени за 2023. годину су у потпуности или већим делом остварени, захваљујући великим напорима запослених у Центру и подршци партнера из различитих система. Започета је промена система рада у Центру, која би требало да буде завршена почетком 2024. године и да до краја те године почне да даје конкретне разултате.

У току године на коју се овај извештај односи, добили смо највећи број пријава и идентификовали највећи број жртава у последњих 5 година, што значи и да је пружена подршка највећем броју корисница и корисника. Наш систем идентификације жртава је добио признање кроз ОЕБС- ову публикацију „Putting Victims First – Social path to identification and assistance“, у којој је представљен као пример добре праксе на међународном нивоу.

Све претпостављене жртве су добиле саветодавну подршку и информације о својим правима, а све идентификоване жртве су имале нашу психолошку и правну подршку. Обавили велики број теренских посета, организовали конференције случаја и настојали да за сваку идентификовану жртву изградимо мрежу подршке у коју бисмо укључили што већи број релевантних актера из система социјалне заштите, образовања, правосуђа, здравства, невладиног сектора… Улагали смо напоре да свака корисница, односно корисник који учествује у правосудном поступку има ангажованог адвоката и обезбеђену пратњу и психолошку подршку приликом давања изјаве. Обезбедили смо смештај у Прихватилиште за највећи број корисница од успостављања ове услуге, 2019. године, а уз помоћ бројних партнера, налазили смо смештај и за кориснике којима је био потребан другачији концепт услуге.

Активно смо учествовали у изради предлога новог програмског документа и акционог плана за његово спровођење и у њему су се нашле бројне активности значајне за заштиту жртава и за рад Центра. Заговарали смо доношење нових законских решења у циљу адекватног позиционирања наше установе. Учествовали на великом броју међународних и домаћих стручнх скупова као презентери и предавачи, а неке од њих смо и сами организовали. Активно смо обележавали Светски и Европски дан брбе против трговине људима кроз велики број активности и организовали трибине у циљу подизања свести о овом проблему.

Наши стручни радници су као предавачи и тренери обучили више стотина стручњака из области правосуђа, полиције, социјалне заштите, здравства, образовања, невладиног сектора, инспекције рада и других.

Крајем године, запослили смо 4 нова радника, два стручна радника у Служби за координацију заштите жртава трговине људима и једног стручног радника и једног сарадника у Прихватилишту, чиме смо значајно оснажили своје капацитете. Наставили смо са сталним усавршавањем стручних радника, који су прошли велики број обука за директан рад са жртвама трговине људима.

Израдили смо нов програм рада Прихватилишта, који се сада већ увелико примењује и подразумева интензивно пружање помоћи кроз 3 фазе, након којих би корисница требало да буде оснажена и припремљена за самосталан живот или други облик смештаја, који захтева мањи степен подршке.

Успешно смо спровели пројекат „Ментално здравље жртава трговине људима и пружаоца услуга“, кроз који је свим корисницама Прихватилишта обезбеђена психотерапија, израђене специјализоване радионице за њих, обезбеђено усавршавање запосленима, а израђен је и кратак филм који прадставља систем рада у Прихватилишту и који ће служити за информисање будућих корисница.

Подржавали смо велики број установа и организација у активностима у циљу заштите жртава, кроз саветодавни рад, менторску подршку и њихово умрежавање. Иницирали смо поново успостављање локалног тима за борбу против трговине људима у Смедереву и настојали да допринесемо развоју других локалних тимова.

Један од најважнијих резултата је израда Водича за писање налаза и мишљења, уз учешће чланова експертске радне групе, који би требао да унапреди не само квалитет извештаја који наши стручни радници пишу, већ уопште процес идентификације, подршке жртвама за учешће у правосудним поступцима итретман који Центар има пред судовима и тужилаштвима. Овај документ нам представља основу за даље унапређење процедура за стручне поступке који се спроводе у Центру.

На крају, додатно је унапређен статистички извештај, који садржи више података него икада од основања Центра и на основу кога може квалитетно да се анализира постојеће стање и праве планови за унапређење система.

С обзиром на тешкоће са којима смо се суочавали и на природу посла који обављамо, наши запослени су често радили прековремено и били константно у приправности. Околности у којима радимо захтевале су од нас да будемо посвећени, али и веома креативни у обезбеђивању услова рада. Током читаве године, имали смо велику подршку Кабинета председнице Владе Републике Србије, Министарстава за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства за бригу о породци и демографију, Канцеларије за координацију активности у борби против трговине људима, Заштитника грађана, међународних организација, као што су Међународна организација за миграције, ОЕБС, Савет Европе, UNODC, Црвени крст, Church World Service, као и бројних домаћих удружења грађана, попут Атине, Бироа за борбу против трговине људима, Астре и других, као и донатора из различитих организација и друштвено одговорних компанија, као што су Банка хране Војводине, Фондација Њ. К. В. принцезе Катарине, НЕЛТ, Бамби, Неопланта…

Ослањајући се на ове резултате, очекујемо да у 2024. години завршимо нове правилнике о идентификацији и координацији заштите жртава и успоставимо систем брзог реаговања на пријаве, израдимо алате за адекватно информисање корисница и корисника, завршимо апликацију за прелиминарну идентификацију, додатно унапредимо софтвер који користимо, а тиме и статистичку анализу података, акредитујемо нове обуке за различите системе, повећамо проактивност, проширимо капацитете Прихватилишта и подстичемо развој нових услуга и помажемо рад већег броја организација и установа.

Извештај о раду Центра за 2023. годину можете преузети овде.

Све годишње планове и извештаје о раду можете погледати на страници – Планови и извештаји о раду.

Потребна ти је помоћ?

Детаљно упутство за жртве трговине људима:

  • Шта радити?
  • Коме се обратити?
  • Најкраћи пут до помоћи?
Пратите нас:

Центар за заштиту жртава трговине људима посвећен је борби против ове врсте криминала!