a

Принципи у раду са жртвама

Принципи су врховне вредности које усмеаравају начин како се одређени приступи и активности остварују. Принципи рада са жртвама Центра су проистекли из принципа и стандарда савремене професионалне праксе, међународних стандарда и домаћих прописа и усклађени су са њима.
Не нашкодити
Принцип безбедности и сигурности
Принцип праведности
Принцип поштовања интегритета и достојанства
Принцип емпатије
Осетљивости за потребе жртве и њено оснаживање
Хуманост у приступу
Избегавати излагање жртве даљој штети
Непристрасна помоћ и подршка
Подршка жртви да тражи своја права
Принцип забране дискриминације
Принцип најбољих интереса
Принцип ефикасности и други принципи система социјалне заштите

Потребна ти је помоћ?

Детаљно упутство за жртве трговине људима:

  • Шта радити?
  • Коме се обратити?
  • Најкраћи пут до помоћи?
Пратите нас:

Центар за заштиту жртава трговине људима посвећен је борби против ове врсте криминала!