Online обука за родитеље: „Трговина људима – превенција, препознавање, подршка“

Већ годинама уназад свесни смо да су деца нарочито угрожена трговином људима. У току 2023. године, проценат деце међу идентификованим жртвама трговине људима је један од највећих од постојања Центра и износи чак 62%. Он је 2022. износио 40%, а 2021. године 37%. Деца су најчешће експлоатисана кроз принуду на просјачење, а затим сексуално, кроз принуду на вршење кривичних дела, принудне бракове и радну експлоатацију.

Када је у питању образовање деце жртава, у периоду експлоатације 50% дечака је похађало школу, а 50% није, док код девојчица 38% јесте, а 62% није. Ово је важан податак, јер указује да је велики број деце (44%) био експлоатисан у периоду када је похађао школу, што значи да је изузетно значајно да у што већој мери укључимо систем образовања у прелиминарну идентификацију жртава. Значајно је навести и то да 15 деце у тренутку експлоатисања није похађало школу, иако су били основношколског узраста, односно узраста на коме је образовање обавезно.

Трудимо се да што више људи информишемо о овом проблему и да их обучимо да на време препознају ризике и реагују на њих. Због тога смо учествовали у креирању, а касније и ревизији индикатора запрелиминарну идентификацију жртава трговине људима за систем образовања и организовали трибине по школама. Нажалост, преко 90% случајева трговине људима откријемо када већ дође доексплоатације, а само мали проценат жртава успемо да идентификујемо у фази врбовања.

Како бисмо унапредили превенцију трговине децом, у сарадњи са Министарством просвете и Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, креирали смо Online обуку за родитеље: „Трговина људима – превенција, препознавање, подршка“. Обука је постављена на платформи Чувам те (https://cuvamte.gov.rs/obuke/onlajn-obuke-za-roditelje/) и сви родитељи могу лако и бесплатно да је похађају.

У наредном периоду планирамо да направимо сличне обуке и за децу и просветне раднике.

Потребна ти је помоћ?

Детаљно упутство за жртве трговине људима:

  • Шта радити?
  • Коме се обратити?
  • Најкраћи пут до помоћи?
Пратите нас:

Центар за заштиту жртава трговине људима посвећен је борби против ове врсте криминала!