Oдржана обука “Правосуђе по мери детета”

Стручни радник ЦЗЖТЉ Марија Марковић, је заједно са адвокатом Тијаном Костић и представником МУП-а Оливером Зечевић одржао обуку намењену судијама, тужиоцима, адвокатима, представницима полиције, социјалне заштите и цивилног друштва. Тема обуке је  “Правосуђе по мери детета” и организована  је као дводневни тренинг у оквиру пројекта, који реализују Астра, Правосудна академија и КРИС, “Права детета у Србији- Унапређивање положаја деце у правосудном систему Републике Србије. Тренингу је присуствовало 30 учесника.

Значај обуке огледа се у томе што су полазници стекли нова и унапредили постојећа знања и вештине у  области заштите права детета у судским поступцима, а поготову у погледу поступања у процени најбољег интереса детета, праву на информисаност, успостављању контакта, припреме и узимање исказа од детета, заштити од секундарне виктимизације и најбољег начина за остваривање права на репарацију.

Потребна ти је помоћ?

Детаљно упутство за жртве трговине људима:

  • Шта радити?
  • Коме се обратити?
  • Најкраћи пут до помоћи?
Пратите нас:

Центар за заштиту жртава трговине људима посвећен је борби против ове врсте криминала!