27. октобарски сусрети у социјалној заштити

25.10.2022. руководилац Прихватилишта за жртве трговине људима Јелена Живојиновић и стручне раднице на услузи смештаја: Марија Марковић, Данијела Јовановић и Вања Флорић су учествовале на 27. октобарским сусретима у социјалној заштити у организацији Центра за социјални рад “Свети Сава” Ниш, Саветовалиште за брак и породицу и Коморе социјалне заштите.

У оквиру тематске области: Породица између традиционалног и савременог модела функционисања, представиле су рад под називом: Породица данас и нови изазови.

На самом почетку руководилац Прихватилишта је представила Центар за заштиту жртава трговине људима, организационе јединице у оквиру Центра, и Прихватилиште. Након тога су описана оба модела породице, традиционални и савремени. Истакнут је значај породице и изазови који могу да доведу до различитих облика злоупотребе младих чланова породице који су највулнерабилнији. Представљена је трговина људима као један од најопаснијих облика злоупотребе и статистички подаци о броју жртава у протеклој години.

Потребна ти је помоћ?

Детаљно упутство за жртве трговине људима:

  • Шта радити?
  • Коме се обратити?
  • Најкраћи пут до помоћи?
Пратите нас:

Центар за заштиту жртава трговине људима посвећен је борби против ове врсте криминала!