Укључивање здравственог система у борбу против трговине људима

Један од најважнијих фактора за унапређење, превенције, идентификације и пружању подршке жртвама је укључивање што више актера и система. Здравствени систем има посебну важност због своје величине, што у њему раде професионалци са огромним искуством и драгоценим знањем и због тога што су на првој линији у раду са бројним вулнерабилним категоријама. Ипак последњих година, нисмо имали ни једну пријаву на сумњу на трговину људима из овог система.

Уз подршку Савета Европе, од 19. до 21. и од 26. до 28. октовра, одржане су две обуке на којима је учествовало 50 здравствених радника. Заједно са колегама из Министарства здравља, Министарства просвете, Министарства унутрашњих послова и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, представници Центра за заштиту жртава трговине људима обучавали су здравствене раднике како да препознају и реагују на сумњу на трговину људима.

Недавно су развијени регионални индикатори за препознавање случајева трговине људима за здравствени систем, а очекујемо да ћемо их у наредном периоду креирати и листу индикатора за здравствени систем Републике Србије.

Потребна ти је помоћ?

Детаљно упутство за жртве трговине људима:

  • Шта радити?
  • Коме се обратити?
  • Најкраћи пут до помоћи?
Пратите нас:

Центар за заштиту жртава трговине људима посвећен је борби против ове врсте криминала!