Прелиминарна идентификација жртава трговине људима у систему образовања

У последњих 5 година, готово свака друга идентификована жртва трговине људима је малолетна. Деца су најчешће жртве сексуалне експлоатације, експлоатације кроз принудне бракове, просјачење, принуду на извршавање криминалних делатности, итд. Ипак, Центар на годишњем нивоу, најчешће  добија једну до две пријаве из система образовања. 

Школе су места где деца проводе много времена, њихови наставници и други просветни радници их добро познају и способни су да препознају индикативне промене у њиховом понашању, а деца им се неретко и поверавају. Управо због тога, они су у прилици да примете ситуације у којима може да се ради о трговини људима.

У нашем систему заштите жртава користи се листа индикатора за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима за систем образовања. Како би се она прилагодила савременим околностима, које се стално мењају и била применљивија, под покровитељством Савета Европе, у оквиру пројекта „Превенција и борба против трговине људима у Србији“, оформљена је радна група за ревизију ових индикатора. Њу чине представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарста унутрашњих послова, Министарства здравља, Центра за заштиту жртава трговине људима и невладиних организација Астра и Атина.

Од 01. До 03. јуна, одржан је други састанак радне групе. Представници Центра, на њему су били директрка, Александра Љубојевић и стручни радник, Мирослав Јовановић. Директорка је на почетку састанка нагласила значај улоге система образовања у превенцији и раном откривању случајева трговине људима. Истакла је да је изузетно важно да након ревизије листе индикатора, обучимо просветне раднике како да их користе и изразила спремност Центра да да свој пуни допринос у томе. Мирослав је одржао презентацију о карактеристикама трговине децом и последицама које то трауматично искуство оставља на малолетне жртве, приказао савремене тенденције у овој области и приближио учесницима значај прелиминарне идентификације.

Радна грпа ће након овог састанка наставити са активностима и у наредном периоду се очекује финализовање документа са ревидираним индикаторима.

 

Прелиминарна идентификација жртава

Прелиминарна идентификација жртава

Прелиминарна идентификација жртава

Прелиминарна идентификација жртава

Потребна ти је помоћ?

Детаљно упутство за жртве трговине људима:

  • Шта радити?
  • Коме се обратити?
  • Најкраћи пут до помоћи?
Пратите нас:

Центар за заштиту жртава трговине људима посвећен је борби против ове врсте криминала!