Поoштравање затворских казни за дело силовања

Силовање је несумњиво једно од најтежих кривичних дела, које дехуманизује жртву, понижава је и оставља дуготрајне последице. Истовремено, ово дело је на глобалном нивоу једно од оних са најмањим процентом пријављивања, из бројних разлога, страха, срамоте, шока, етикетирања и осуде жртве, неадекватног системског одговора и подршке за жртву.

Жртве трговине људима су неретко истовремено и жртве силовања, а трафикери ово дело користе као меру кажњавања, изражавања доминације и сламање отпора. Често се запитамо која је права казна за починиоце и ретко можемо да будемо задовољни са онима које се изрицају у пракси. Иако строга казнена политика самам по себи, без додатног, свеобухватног рада на превенцији неће искоренити ово дело, она ће ипак у одређеној мери деловати одвраћајуће на одређени број злочинаца и истовремено показати жртвама да држава разуме колика је тежина оваквог злочина.

Председник Републике Србије, Александар Вучић, поднео је иницијативу за пооштравање затворских казни за кривична дела силовања, обљубе над дететом, обљубе над немоћном особом, недозвољене полне радње, насиље у породици и обљубу злоупотребом положаја. Предложио је да законски распон прописане казне за силовање буде од пет до 20 година затвора, уместо садашњег распона од пет до 12 година, као и минимум 10 година и могућност изрицања казне доживотног затвора уколико је дело учињено према малолетној особи. Центар за заштиту жртава трговине људима поздравља и подржава ову иницијативу и надамо се да ће Народна скупштина препознати њен значај и подржати законске промене у овом смеру.

Потребна ти је помоћ?

Детаљно упутство за жртве трговине људима:

  • Шта радити?
  • Коме се обратити?
  • Најкраћи пут до помоћи?
Пратите нас:

Центар за заштиту жртава трговине људима посвећен је борби против ове врсте криминала!