Оспособљавање корисница за укључивање на тржиште рада

Један од кључних фактора за опоравак, осамостаљивање наших корисница и корисника и њихову интеграцију у друштво је запошљавање. С обзиром на тешке животне прилике већина њих није имала могућност да заврши школовање. Због тога је њихов положај на тржишту рада изузетно неповољан, а то условљава сиромаштво, зависан положај и ризике од поновне експлоатације.

Како бисмо оснажили наше кориснице и повећали њихове шансе за запослење, успоставили смо сарадњу са Удружењем пословних жена Србије, у склопу које ће оне бити укључене у обуке које ово удружење организује. Обуке се спроводе у оквиру пројекта “Економско оснаживање рањивих група жена кроз обуке за занате”, а који је подржан кроз регионални пројекат „Превенција и борба против трговине људима на Западном Балкану“, који је подржан од стране немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ), а у региону га спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

У току 2022. године, биће организоване 4 обуке из области:

  • кетеринг и посластичарство
  • израда веб сајтова са основама програмирања
  • рефлексотерапија
  • интернет алати

Очекујемо да ће ове активности у крајњем исходу резултирати њиховим запошљавањем и подизањем њиховог самопозудања, самопоштовања и свеукупне резилијентности.

Потребна ти је помоћ?

Детаљно упутство за жртве трговине људима:

  • Шта радити?
  • Коме се обратити?
  • Најкраћи пут до помоћи?
Пратите нас:

Центар за заштиту жртава трговине људима посвећен је борби против ове врсте криминала!