Одржан је састанак Локалних тимова за борбу против трговине људима у Нишу

Од 16.10.2023.г. – 17.10.2023.г одржан је састанак Локалних тимова за борбу против трговине људима у Нишу, поводом обележавања Европског дана борбе против трговине људима 18. Октобра, као и 10 година од оснивања првих Локалних тимова за борбу против трговине људима.

Представљени су резултати рада на националном нивоу: постојећи и нови стратешки, нормативни и оперативни оквир рада, стање и резултати у погледу превенције, кривичног гоњења починилаца, заштите жртава и међусекторске сарадње и партнерства са међународним актерима.

Такође су представљени и резултати рада на локалном нивоу: спроведене активности Локалних тимова, анализе проблема у пракси као и предлози за унапређење сарадње са Локалним тимовима Републике Северне Македоније.

На крају састанка, в.д. дир Центра представила је рад и резултате Центра као и његову значајну улогу у систему социјалне заштите Републике Србије.

 

Потребна ти је помоћ?

Детаљно упутство за жртве трговине људима:

  • Шта радити?
  • Коме се обратити?
  • Најкраћи пут до помоћи?
Пратите нас:

Центар за заштиту жртава трговине људима посвећен је борби против ове врсте криминала!