ОБУКА О ПРЕЛИМИНАРНОЈ ИДЕНТИФИКАЦИЈИ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Дана 25.07.2022. у просторијама Центра за социјални рад града Новог Сада је под покровитељством ОЕБС (OSCE) мисије у Србији одржана обука „Улога центара за социјални рад у прелиминарној идентификацији и пружању подршке жртвама трговине људима“. Обуци коју су спровели експерти Центра за заштиту жртава трговине људима су присуствовали, поред стручних радника Центра за социјални рад града Новог Сада, стручни радници „Дечијег села“ из Сремске Каменице и Центра за социјални рад Богатић. Обуку је прошао укупно 21 стручни радник.

Поред вештине непосредне примене индикатора за прелиминарну идентификацију жртава, полазници су стекли/унапредили знања о појму и облицима трговине људима, систему борбе против трговине људима, видовима и методологији заштите жртава тог кривичног дела. Обука је конципирана и изведна кроз систематизовану комбинацију наративних и интерактивних блокова, где је учесницима омогућено да, поред стицања теоријског знања о појави, њеној типологији, законодавном оквиру и облицима интервенције, размене искуства, питања и предлоге за унапређење постојеће праксе.

 

Потребна ти је помоћ?

Детаљно упутство за жртве трговине људима:

  • Шта радити?
  • Коме се обратити?
  • Најкраћи пут до помоћи?
Пратите нас:

Центар за заштиту жртава трговине људима посвећен је борби против ове врсте криминала!