Обука за представнике КИРСа и установа социјалне заштите

Центар за заштиту жртава трговине људима, из подршку Међународне организације за мигације и State Department-a, у оквиру пројекта ENHANCING RIGHTS-BASED AND SURVIVOR-CENTERED RESPONSE TO TIP, наставља да спроводи обуке на тему прелиминарне идентификације жртава трговине људима, са нарочитим освртом на жртве из мигрантске популације.

Овог пута, обука је одржана у Београду, у хотелу Зира, а учесници су били запослени у КИРСу и установама социјалне заштите из Београда.

Учесници су стекли знања о савременим кретањима у мигрантским токовима, ризицима од трговине људима по мигранте, индикаторима за препознавање трговине људима, систему заштите, начинима комуникације, пружању подршке и међусекторској сарадњи.

Обуку су одржали представници Центра и IOMa, a присуствовали су и представници State Department-a и Заштитника грађана.

 

Потребна ти је помоћ?

Детаљно упутство за жртве трговине људима:

  • Шта радити?
  • Коме се обратити?
  • Најкраћи пут до помоћи?
Пратите нас:

Центар за заштиту жртава трговине људима посвећен је борби против ове врсте криминала!